Üyelik Sözleşmesi
Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar şirketimiz tarafından elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."
İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, atakom.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 1. Taraflar
atakom.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle atakom.com.tr olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamış olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Atakom Haberleşme Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.
 1. Kullanım Koşulları
2.1 ÜYELER ve KULLANICILAR atakom.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
2.2 Bu sitede sunulan hizmetler Talatpaşa Mah. Alakoç. Sk. No:2/5 Kağıthane/İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Atakom Haberleşme Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti.  (bundan böyle kısaca “Atakom” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve atakom.com.tr ’nin yasal sahibi Atakom olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Atakom’ a aittir.
2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Atakom tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak atakom.com.tr ’de yayınlanarak KULLANICILARIN ve ÜYELERİN bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
2.4 Site hizmetlerinden yararlanan ve Atakom’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Atakom tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
2.5 Atakom, atakom.com.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 1. Tanımlar
3.1. ÜYE: Atakom’dan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Atakom tarafından üyelikleri onaylanarak Atakom 'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)
18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile atakom.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin atakom.com.tr ’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. atakom.com.tr ’ye üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Atakom üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
3.2. KULLANICI: Atakom’a ait atakom.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
3.3. Link: atakom.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden atakom.com.tr ’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
3.4. İçerik: atakom.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
3.5. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: atakom.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Atakom arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
3.6. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, atakom.com.tr ’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
 1. Hizmetlerin Kapsamı
4.1. Atakom’un, atakom.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. atakom.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.
4.2. Atakom’un, atakom.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi atakom.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Atakom adına ayıpsız olarak teslimidir.
4.3. Atakom, atakom.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği atakom.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
4.4. atakom.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Atakom tarafından belirlenecek olan ve atakom.com.tr ‘un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Atakom, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin atakom.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
 1. Genel Hükümler
5.1. ÜYELER ve KULLANICILAR, atakom.com.tr sitesini kullanırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, atakom.com.tr’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.
5.2. ÜYELER ve KULLANICILAR, atakom.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.
5.3. ÜYELER ve KULLANICILAR, atakom.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
5.4. SİTE üzerinden, Atakom’un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICILARA ve ÜYELERE yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. atakom.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Atakom'un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICILARIN ve ÜYELERİN kendi sorumluluğundadır.
5.5. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Atakom’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Atakom’un ÜYEYE karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5.6. atakom.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Atakom mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. atakom.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
5.7. Atakom, ÜYENİN kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Atakom’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Atakom’un haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.
5.8. Atakom, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve atakom.com.tr kullanma koşulları ile atakom.com.tr ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, atakom.com.tr ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, atakom.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. atakom.com.tr kullanımı ya da atakom.com.tr ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
5.9. atakom.com.tr ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla atakom.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILARIN ve ÜYELERİN, atakom.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Atakom ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYELERİN atakom.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Atakom’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.10. Atakom, atakom.com.tr üzerinden KULLANICILAR ve ÜYELER tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Atakom aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYENİN kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, atakom.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
5.11.  atakom.com.tr Kullanım Koşulları dâhilinde Atakom tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Atakom; Atakom hizmetleri, Atakom bilgileri, Atakom telif haklarına tâbi çalışmaları, Atakom ticari markaları, Atakom ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
5.12. Taraflar, Atakom’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 1. 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Atakom işbu sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. atakom.com.tr ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da atakom.com.tr ‘nin kullanılması ile Atakom’un , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 1. Gizlilik
Atakom, KULLANICI ya da ÜYELERE ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Atakom, KULLANICI ya da ÜYELERE ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.
 1. Devir
Atakom, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 1. Sözleşmenin Feshi
İşbu üyelik sözleşmesi, KULLANICI atakom.com.tr ‘ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, KULLANICININ üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. atakom.com.tr, ÜYELERİN ve KULLANICILARIN işbu sözleşmeyi ya da atakom.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI ya da ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle atakom.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.
Atakom aşağıdaki durumlarda üyeliği iptal etmeme hakkına sahiptir:
1 - ÜYENİN son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
3 - ÜYEYE Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa
Aşağıdaki durumlarda üyelik Atakom tarafından iptal edilir:
1 - ÜYE ahlak dışı mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
2 - Sahtekârlık girişiminde bulunduysa
3 - Sisteme veya Atakom markasına zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.
 1. Mücbir Sebep
Atakom, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, atakom.com.tr sitesine ait işbu Üyelik Sözleşmesi’nde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Atakom’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICILAR veya ÜYELER bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve atakom.com.tr ‘de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Atakom’un KULLANICI ve ÜYENİN bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 1. Ürün Yorumları
KULLANICI ve ÜYE ürün yorumu yazarken genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen göstermeye dikkat edilmelidir. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinecektir.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Ticari Elektronik İleti
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu, T.C. Kimlik numarası, adres, finansal veriler vb. kişisel bilgiler;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, kargolanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, ödeme işlemlerini gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, açık rızanıza istinaden siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, promosyon, kampanya bildirimi, sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması için her türlü iletişim yapılması amacıyla yukarıda sayılan veriler Atakom tarafından kaydedilebilir, muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, Atakom tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla işlenebilir.
Atakom kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bununla beraber KULLANICI veya ÜYENİN kullandığı cihaz veya cihazdaki virüs vb. zararlı uygulamalardan kaynaklı mesuliyet Atakom’a ait olmayacaktır.
Atakom’a ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilirsiniz. Bununla birlikte kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.
 1. Yürürlük ve Kabul
atakom.com.tr Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Atakom tarafından KULLANICI ya da ÜYELERE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR ve ÜYELER, işbu sözleşme hükümlerini atakom.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Atakom, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek atakom.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.